Φυτοπροστασία

Η φυτοπροστασία ήταν πάντα ένα από τα μεγαλύτερα θέματα που απασχόλησαν και συνεχίζουν να απασχολούν την γεωπονική επιστήμη έως σήμερα. Υπάρχουν διαφόρων ειδών απειλές ως προς τα φυτά τις οποίες καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με τη φυτοπροστασία. Κάποιες από αυτές είναι: παθογόνοι μύκητες, παθογόνα βακτήρια, ιοί, νηματώδεις και έντομα. Κάθε ένας από τους παραπάνω οργανισμούς, με διαφορετικούς μηχανισμούς, δημιουργεί στα φυτά καταστάσεις οι οποίες τα αναγκάζουν να παρεκκλίνουν του φυσιολογικού με αποτέλεσμα τη μη φυσιολογική ανάπτυξη, τη μειωμένη ή μηδενική παραγωγή ακόμα και τη βράχυνση της διάρκειας ζωής μιας καλλιέργειας.

Διαθέτουμε πλούσια γκάμα εντομοκτόνων,μυκητοκτόνων,ακαρεοκτόνων,ζιζανιοκτόνων,ειδικών προϊόντων και απολυμαντικών εδάφους, τα οποία σας χορηγούμε για την καλλιέργειά σας ή τον κήπο σας, πάντα κατόπιν επιστημονικής και τεχνικής καθοδήγησης για την ορθή χρήση τους.

adminΦυτοπροστασία