Βιολογική Γεωργία

Βιολογική γεωργία είναι η ήπια μη χημική γεωργία όπως ορίζεται από τις προδιαγραφές της IFOAM και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνώνυμα: Οργανική ή και οικολογική γεωργία. H βιολογική γεωργία αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση παραγωγής, οικολογικού προσανατολισμού, σύμφωνα με την οποία οι παράγοντες που καθορίζουν την ποσότητα και ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων αντιμετωπίζονται ολιστικά.
Το σύστημα αυτό οργάνωσης και λειτουργίας της γεωργικής πράξης, σέβεται τη φύση και προσπαθεί να συνεργάζεται αρμονικά μαζί της. Στη λογική του ακριβώς αυτή εντάσσεται η διατήρηση ενός ζωντανού και υγιούς εδάφους, η διατήρηση της μεγαλύτερης δυνατής ποικιλομορφίας ζωικών και φυτικών οργανισμών στο οικοσύστημα της καλλιέργειας – για μεγαλύτερη σταθερότητα και έλεγχο του πληθυσμού των φυτοπαρασίτων, μέσω της ¨φυσικής αυτορρύθμισης¨ – η όσο το δυνατόν στενότερη ανακύκλωση της ύλης και η αποφυγή της χρήσης χημικών συνθετικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων.

«Βιολογικά προϊόντα ή προϊόντα βιολογικής γεωργίας» είναι προϊόντα που για την παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται συνθετικά ή χημικά λιπάσματα, φυτοφάρμακα ή ορμόνες, αλλά πιο ήπιες μέθοδοι αγροπεριβαλλοντικής παραγωγής, φιλικές προς το περιβάλλον. Με την εφαρμογή της βιολογικής γεωργίας επιτυγχάνεται καταρχήν η προστασία του περιβάλλοντος, η ασφάλεια του παραγωγού και καταναλωτή, καθώς και η εξασφάλιση παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, γεγονός σημαντικό, δεδομένου ότι η ποιότητα παίζει κυρίαρχο ρόλο στην σημερινή ανταγωνιστική αγορά.

Τα βιολογικά προϊόντα:

  • Είναι εξαιρετικά ασφαλή, καθώς ελέγχονται στο σύνολό τους πριν φτάσουν στον καταναλωτή.
  • Δεν περιέχουν επιβλαβείς για την υγεία και το περιβάλλον χημικές ουσίες, όπως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή χημικά λιπάσματα.
  • Περιέχουν περισσότερες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία σε σύγκριση με τα προϊόντα συμβατικής καλλιέργειας. Έχουν χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νερό, με αποτέλεσμα τα θρεπτικά στοιχεία να βρίσκονται σε μεγαλύτερη συγκέντρωση στα εδώδιμα μέρη των φυτών.
  • Είναι λιγότερο επεξεργασμένα και συνεπώς πιο αγνά. Η ακτινοβόληση καθώς και άλλες διεργασίες, δεν επιτρέπονται
  • Δεν περιέχουν γενετικά τροποποιημένα συστατικά. Στη βιολογική γεωργία δεν επιτρέπεται η χρήση συστατικών από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.
  • Έχουν λιγότερα πρόσθετα. Καθώς πολλά πρόσθετα που είναι επικίνδυνα για την υγεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα βιολογικά προϊόντα.

Διαθέτουμε πάνω από όλα την εμπειρία και τη γνωση πάνω στη Βιολογική Γεωργία, καθώς ο γεωπόνος του καταστήματος μας εργάζονταν σε οργανισμό πιστοποίησης ως επιθεωρητής στο νομό Λασιθίου. Διαθέτουμε πλήρη γκάμα εγκεκριμένων σύμφωνα με τον 834/07 της Ε.Ε. σκευασμάτων φυτοπροστασίας και λίπανσης, καθώς και την παγίδα μαζικής παγίδευσης του δάκου της ελιάς και της μύγας Μεσογείου “ΔΑΚΟ-ΦΑΚΑ” (www.dakofaka.com), με εξαιρετικά αποτελέσματα στην καταπολέμηση των παραπάνω εντόμων, χωρίς να χρειάζονται ψεκασμοί που επιβαρύνουν την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

adminΒιολογική Γεωργία